Visjon, verdier og mål

Visjon 
Jazzklubben – et møtested som engasjerer, overrasker og begeistrer publikum

Verdier
Jazzklubben skal skape fellesopplevelser av jazzmusikk basert på kvalitetskonserter, musikalsk bredde, satsing på unge talenter i Oppegård og Follo og være et møtested med et gjestfritt og tydelig vertskap

Mål

  • Gi publikum anledning til å oppleve levende jazzmusikk
  • Spre kunnskap om, øke forståelsen for og interessen for jazzmusikk
  • Konsertarenaen skal ha god teknisk og akustisk kvalitet i trivelige lokaler. Kolben kulturhus er jazzklubbens hovedbase. Andre scener kan benyttes for å ivareta bredde i musikken og konserttilbudet.
  • Tilby jazzmusikere av høy kvalitet innenfor den ”nye ” norske jazzen og fra mainstream sjangeren. Musikken skal ivareta bredden i publikums jazzinteresse.
  • Legge forholdene til rette for barn og ungdom som ønsker å spille og lære mer om jazz.
  • Samarbeide med andre jazzklubber og organisasjoner innen kulturlivet som bidrar til å styrke  jazzklubbens virksomhet
  • Klubbens drift skal ivareta en god økonomi som skaper stabilitet og forutsigbarhet i konsertprogram og virksomhet forøvrig. Overskudd benyttes til å realisere klubbens formål