Styret

Kullebunden Jazz sitt styre valgt på årsmøte 18.8.2020 består av:

  • Mona Wiger
  • Ellen Brandt-Johannessen
  • Espen Madsen
  • Tom Westerlin
  • Kjetil Akerø
  • Margareth Ludvigsen
Valgkomite: