Styret

Kullebunden Jazz sitt styre består av:

Ellen Brandt Johansen
Mona Wiger
Torun Hellen
Tom Westerlin
Espen Madsen
Valgkomite:
Gro Haavik