Årsmøte i Kullebunden Jazz

Årsmøtet skulle normalt ha vært gjennomført i vårhalvåret, men av
smittevernhensyn ble møtet utsatt til august

Tid : 26.august kl. 18.00
Sted : Kolben Kulturhus Frivilligsentralens lokaler i 2 etg.
Saker :

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av saksliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent
5. Valg av to personer til å signere årsmøteprotokoll
6. Årsmelding for 2020
7. Regnskap for 2020
8. Valg
9. Oppdatering av vedtektene
10. Innkomne saker

Vedlegg:

  1. Kullebunden Jazz balanse 31.12.2020
  2. Kullebunden Jazz resultat konserter 2020
  3. Kullebunden Jazz resultat totalt 2020
  4. Saksliste
  5. Valg
  6. Årsberetning 2020

Vennlig hilsen
Kullebunden Jazz

 

Dette innlegget ble publisert i jazzinfo. Bokmerk permalenken.